پیش‌نویس قرارداد پشتیبانی سیستمهای کامپيوتری

اين قرارداد بين شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به شماره ثبت . . . . . . . . به نمايندگي . . . . . . . . . . . . . . .، به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن: . . . . . . . . . . . . . . دارای کد اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . و شناسه ملی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که در اين قرارداد کارفرما ناميده مي شود از يک طرف و واحد پشتیبانی شرکت رایان پویش به نشانی: تهران، میدان رسالت، نبش سلامت 2، پلاک 2، واحد 3، به شماره تلفن 4-77131071 كه در اين قرارداد پيمانکار ناميده مي‌شود از طرف دیگر، به شرح زیر منعقد مي‌گردد.

ماده يکم - موضوع قرارداد

1-1 ارائه خدمات ذیل در مورد تجهیزات کامپیوتری مذکور در ماده ششم

1. ارائه سرویسهای پیشگیرانه بصورت دورهای

2. عیب‌یابی، سرویس و تعمیر تجهیزات کامپیوتری موجود

3. گردآوری و تهیه شناسنامه تجهیزات کامپیوتری موجود

4. تأمین قطعات و ارتقاء سیستم‌ها در صورت درخواست کارفرما

5. تعمیر و نگهداری شبکه‌ کامپیوتری (Active & Passive)

6. ارائۀ مشاورۀ فنی در زمینه نیازمندی‌های کامپیوتری مرتبط با فعالیتهای موجود و تأمین آنها

7. سرویس اولیه و رفع ایرادات سیستم‌ها

8. تهیه نسخه پشتیبان

9. اعمال تغییرات برای افزایش توانایی و کارایی سیستم‌ها

ماده دوم - مدت قرارداد

1-2 قرارداد حاضر از تاریخ . . . . . . . . . . . . . لغايت . . . . . . . . . . .   به مدت یکسال دارای اعتبار و لازم الاجرا ميباشد.

ماده سوم - مبلغ قرارداد

1-3- مبلغ قرارداد عبارت از . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ريال است.

تبصره 1: مبلغ ماليات ارزش افزوده طبق مصوبه دولت، به مبلغ قرارداد اضافه مي‌گردد.

2-3- کل مبلغ قرارداد بصورت ماهانه، هرماه معادل . . . . . . . . . . ریال در ابتدای هرماه پرداخت می‌گردد.

تبصره 2: مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفی و تعويضی نميباشد و هزينه قطعات تعويضی و لوازم مصرفی طي صورتحساب جداگانه ای از طرف پيمانکار اعلام و توسط کارفرما پرداخت مي‌گردد.

تبصره 3: مبلغ فوق صرفا در محدوده شهر تهران و نشانی طرفین معتبر است و در صورت نیاز به فعالیت یا حمل تجهیزات در خارج از محدوده فوق، هزینه حمل و یا ایاب و ذهاب به عهده کارفرما است.

ماده چهارم- تعهدات پيمانکار

1-4- پیمانکار متعهد است که از نظر ارتباطی (تلفنی و اینترنتی و ...) در دسترس باشد و پس از اعلام مشکل از سوی کارفرما مشاورۀ لازم جهت رفع مشکل ارایه نماید و چنانچه مشکل بر طرف نشد ظرف مدت حداکثر 24 ساعت در محل کار فرما حاضر و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

2-4- پيمانكار متعهد مي‌گردد به صورت دورهای تکنسین جهت بازدید و سرویس تجهیزات اعزام نماید.

3-4- تعميرات مورد نياز حتی‌الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد.

4-4- اگر کامپیوتری نياز به تعمير در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتي که زمان تعمير بيش از 24 ساعت به طول انجامد، در صورت لزوم پيمانکار موظف به جايگزينی موقت يک کامپیوتر پنتیوم4 بجای کامپیوتر در حال تعمير ميباشد.

5-4- حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس (آدرس قيد شده در قرارداد) توسط پيمانکار انجام مي پذيرد.

تبصره 4 : قطعات سخت‌افزاری ، لوازم و نیز نرمافزارهایی كه گارانتي دارند، از جمله برنامه‌های حسابداری، از تعهدات پيمانكار خارج بوده و بر عهده گارانتی کننده هستند و پیگیری گارانتی بعهده کارفرما مي‌باشد.

در صورت عدم وجود قطعه يدکی مورد نياز در بازار، مشاوره لازم توسط پيمانکار جهت امکان سنجی و رفع ايراد ارائه مي‌گردد اما پيمانکار هيچگونه تعهدی در قبال تهيه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر، توسط پيمانکار در اختيار کارفرما قرار داده شده باشد (تحت گارانتی پيمانکار باشد).

ماده پنجم - تعهدات کارفرما

1-5- کارفرما متعهد مي‌گردد نماينده ای را بصورت کتبی و در زمان انعقاد قرارداد معرفی نمايد تا با پیمانکار در ارتباط باشد. به طور پیشفرض امضا کنندۀ قرارداد نماینده کارفرما محسوب می‌گردد.

تبصره 5 : فقط درخواستهای نماينده کارفرما يا امضاکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد آن مي‌باشد لازم الاجرا بوده و درخواستهای عوامل دیگر که به تائيد مديريت (کارفرما) نرسيده باشد ، فاقد ارزش خواهد بود و پيمانکار هيچگونه تعهدی در قبال درخواستهای افراد متفرقه ندارد.

2-5- کارفرما تعهد مي نمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده 5 را به صورت منظم و بدون ديرکرد، به پيمانکار پرداخت نمايد و نیز صورتحسابهای ارائه شده را حداکثر تا مدت 5 روز بعد از تاريخ ارائه صورتحساب، به پيمانکار پرداخت نماید.

3-5- مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد ، نصب و راه اندازی هر گونه تجهيزات مرتبط کامپيوتری در صورت نیاز کارفرما.

4-5- تهيه قطعات و لوازم مورد نیاز و نیز پیگیری گارانتی آنها به عهده كارفرما مي‌باشد. در صورت تاخير كارفرما در تهيه قطعات و لوازم درخواست شده از طرف پيمانكار، در صورت بروز هر گونه مشكل و يا اعتراض و يا ضرر مالي، پيمانكار پاسخگو نيست.

تبصره 6 : کليه دستگاهها و تجهيزات جدیدی که رأساً توسط کارفرما و یا به درخواست کارفرما و توسط پیمانکار تهيه، نصب و راه‌اندازی گردد، در صورت نیاز طي توافق جداگانه و بر اساس يک الحاقيه جديد که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد ، تحت پوشش تعمير و نگهداری قرار خواهند گرفت.

ماده ششم - تجهيزات , دستگاهها و سيستمهای موضوع قرارداد

1-6- ليست كلي تجهیزات مشمول قرارداد عبارتند از: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تبصره 7: ليست تفصيلي تجهيزات مشمول قرارداد حداكثر تا بازدید دوم پس از انعقاد قرارداد تهيه و به عنوان الحاقيه به امضاي طرفين مي‌رسد.

ماده هفتم - قوه قهریه ( فورس ماژور )

1-7- در صورت بروز حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، آتش‌سوزی و...، استمرار قرارداد بعد از مرتفع شدن حوادث يادشده با توافق طرفين است.

ماده هشتم - ساير شرايط قرارداد

1-8- در صورت عجز پيمانکار در انجام تعهدات خود در طول مدت قرارداد ، حق فسخ برای کارفرما محفوظ مي‌باشد.

2-8- خسارات عمدی و يا ناشی از قصور کارفرما در بهره برداری از سيستم به عهده کارفرما خواهد بود.

3-8- خسارات ناشی از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه ، بعهدۀ کارفرما مي باشد.

4-8- پيمانکار هيچگونه مسئوليتی در قبال خسارات ناشی از آتش سوزی ، زلزله ، سيل و حوادث غير مترقبه ندارد.

5-8- خسارات ناشی از حمل و نقل سيستم های موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه، بعهدۀ کارفرما مي‌باشد.

6-8- کارکنان استخدامی پیمانکار هیچگونه رابطه استخدامی با کارفرما نداشته و پرداخت همه حق و حقوق (حقوق، بیمه و ...) به عهدۀ پیمانکار می باشد.

ماده نهم - نشانی طرفين

1-9- مکان اجرای قرارداد به درخواست کارفرما عبارت است از همان نشانی طرفین که در قرارداد ذکر شده و هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس، مکلفند ظرف پنج روز نشانی جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زمانی که نشانی جديد ابلاغ نگرديده، تعهدی برای طرفین نسبت به محل جدید ایجاد نمی‌شود.

ماده دهم - فسخ قرارداد :

1-10- در صورتيكه هریک از طرفین از ايفای هر يك از تعهدات خود استنكاف نمايد حق فسخ یکطرفه برای طرف دیگر محفوظ می‌باشد.

ماده یازدهم تمدید قرارداد:

1-11- در پایان مدت، این قرارداد برای یک نوبت دیگر با همین شرایط تمدید می‌گردد ولی برای نوبتهای بعد، تمدید قرارداد همراه با تغییر مبلغ مطابق تعرفه روز شرکت خواهد بود.

ماده دوازدهم- ابتنای سرویس‌دهی بر شارژ ماهانه

1-12- چنانچه مبلغ شارژ ماهانه قرارداد، حداکثر تا 5 روز پس از تاریخ مقرر هرماه، واریز نگردد، تا زمان واریز مبلغ شارژ ماهانه، پیمانکار هیچگونه تعهدی برای ارائه سرویس ندارد و عواقب این امر بعهده کارفرما است و پیمانکار از هرگونه مسئولیتی مبراست.

اين قرارداد در 12 ماده ، 25 بند و 7 تبصره و در سه نسخه متحدالمتن تنظيم گرديده که هر نسخه داراي اعتبار واحد مي‌باشد.

کارفرما                                                                              پیمانکار

                                                                                         رایان پویش