logo4

 

شرکت رایان پویش با شماره ثبت 77559 و تاریخ تأسیس 1368 مجموعه ای تخصصی از مهندسان مشاور است که موضوع فعالیت آن انفورماتیک در رسته های پشتیبانی و شبکه داده ها می باشد. ایده ای را که ما دنبال می کنیم «خدمات متمرکز» می نامیم، یعنی شیوه ای از سرویس پشتیبانی که نیازهای مشتری بصورت متمرکز و یکجا و در نتیجه با هزینه و زمان کمتر به انجام می رسد و نقش فعالیت مشتری و حضور او به حداقل می رسد. کارگاه مجهز سخت افزار و الکترونیک و ساختار سازمان یافته پشتیبانی، پشتوانه ما در موفق شدن ایده ای است که به آن باور داریم.

شرکت رایان پویش عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای مجوز شورایعالی انفورماتیک کشور در رسته های پشتیبانی و شبکه داده ها می باشد.