دهکده جهانی ازنظر آمار

طبق آمارهاي بدست آمده اگر فقظ 100 نفر درجهان زندگي مي كردند يعني…

این هم از فواید علم آمار

یک داستان از یک اروپایی: دیروز داشتم رانندگی می کردم راننده خانمی…

چرا فراگيری آمار دشوار به نظر می رسد؟

يك داستان: كلاس نجاري روزي مردي تصميم گرفت خانه اي بسازد. او مقدار ز…

سرانجام استفاده‌ی کورکورانه از روش‌های آماری‌ها

گروهی شامل پنج آماردان با قطار مسافرت می‌کردند. در یکی از ایستگاه‌ها…