این هم از فواید علم آمار

یک داستان از یک اروپایی:

دیروز داشتم رانندگی می کردم راننده خانمی را دیدم که ناگهان جلوی یه کامیون پیچیدو راننده کامیون به خاطر اینکه با او برخورد نکند خود را به کنار جاده کشاند او که حسابی عصبانی شده بود سرش را از پنجره کامیون بیرون آورد و ناسزایی نثار راننده خاطی کرد. با خودم فکر کردم: عجب مرد احمقی. من در این گونه مواقع که طرف مقابلم یک خانم باشد لبخندی میزنم و دستم را برایش تکان میدهم و از کنارش می گذرم…. چرا؟ فقط به دلیل آمار من هر روز ۴۸ مایل تا سر کار رانندگی می کنم یعنی رفت و برگشت روزانه ام ۹۶ مایل. از این ۹۶ مایل ۱۶ مایل آن سپر به سپر است اکثر این مسیر سپر به سپر، مسیر یه بزرگراه ۸ خطه است. پس اگر اگر شما به ۷ خط آن نگاه کنی (۷ خطی که من درون آن نیستم ) ۷ خودرو در تمام ۳۲ مایل رفت و برگشتم وجود خواهد داشت که در کل ۳۲ مایل ۳۱۴۲۴ خودرو می شود حالا حتی اگر باقی مسیر ۳۲ مایلی را سپر به سپر حرکت نکنم باز می توان گفت که حداقل از کنار ۴۰۰۰ خودرو دیگر عبور خواهم کرد یعنی روزانه ۳۶۰۰۰ خودرو از کنار من می گذرند. آمار می گوید حداقل نیمی از این خودروها به وسیله رانندگان زن خانم هدایت می شود .یعنی ۱۸۰۰۰ خودرو. باز طبق آمار معلوم شده ۷۰درصد از خانم ها در زندگی عاطفی اشان یا شکست خورده اند و یا چندان راضی نیستند یعنی ۴۴۹ نفر. باز طبق نظر بخش امار موسسه ملی بهداشت ۲۲ درصد خانم ها یا خودکشی کرده اند و یا قصد کشتن کسی را می کنند. ۳۴ درصد از آنها بزرگترین مشکلشان مردها هستند یعنی ۳۳ نفر. طبق بررسی انجمن تفنگدارن آمریکا ۵در صد این خانم ها اسلحه حمل می کنند و این عدد روز به روز در حال افزایش است. این آمار و بررسی ها و محاسبات آماری فوق به من این هشدار را می دهد که: هر روز یعنی هر یک روزی که من بیرون هستم حداقل از کنار یک خانم می گذرم که یا مشکل عاطفی دارد یا فکر می کند مردها بزرگترین مشکل زندگی اشان هستند یا به طور جدی به خودکشی فکر میکند ویا می خواهد دیگری را بکشد و خلاصه ممکن است…. با این اوضاع و احوال ناسزا گفتی به خانم ها درست است؟ (من که اینطوری فکر نمی کنم)