دهکده جهانی ازنظر آمار

طبق آمارهای بدست آمده اگر فقظ ۱۰۰ نفر درجهان زندگی می کردند یعنی اگر می توانستیم طبیعت جهان را به اندازه یک دهکده ۱۰۰ نفره فشرده کنیم به شکلی که تمام نژادهای بشر به همان نسبت باقی بماند نتایج زیر بدست می آید:

از این صد نفر

۵۷ نفر آسیایی خواهند بود، ۲۱ نفر اروپایی، ۱۴ نفر از دنیای غرب و ۸ نفر هم آفریقایی خواهند بود .

۵۲ نفر زن و ۴۸ نفر مرد خواهند بود.

۷۰ نفر غیر از نژاد سفید و تنها ۳۰ نفر سفید پوست خواهند بود.

۶ نفر صاحب ۵۹ درصد ثروت جهان و هر ۶ نفر آمریکایی خواهند بود.

۸۰ نفر در خانه های زیر استاندارد زندگی می کنند

۷۰ نفر قادر به خواندن نخواهند بود.

۵۰ نفر از فقر تغذیه رنج می برند.

۱ نفر در آستانه مرگ است.

۱ نفر تحصیلات دانشگاهی خو اهد داشت.

و ۱ نفر هم صاحب کامپیوتر است ! ! !

تمامی حقوق برای «داده‌پرداز» محفوظ می باشد